Beslist.nl

Beslist.nl succesvol naar de Cloud gemigreerd

Beslist.nl is een full-service marketing bureau voor webshops die online producten willen verkopen. Als verlengstuk van de online marketing afdeling van de aangesloten webshops vergroot beslist.nl dagelijks de omzet, het marktaandeel en de klantenportfolio van haar klanten. 

 

Jeroen van de Lockand is Linux/Devops consultant bij Conclusion Xforce en is vanuit die rol momenteel werkzaam voor beslist.nl. Jeroen vertelt over zijn ervaring van de opdracht, en het belang van aandacht voor DevOps.

 

Uitdaging

Vanuit beslist.nl kwam de vraag naar DevOps capaciteit; extra bekwaamheid om de DevOps werkzaamheden uit te voeren. Op beslist.nl staan meer dan 25 miljoen producten van 10.000 webshops. Dagelijks ontvangt beslist.nl ruim 600.000 bezoekers met koopintentie. Wanneer de database niet meer beschikbaar is stopt echt alles. Het bedrijf ligt volledig stil. Voor een organisatie die 24/7 levert is dat funest. Proactief beheer is noodzakelijk.

 

Aanpak
Als DevOps specialist werkt Jeroen aan het containeriseren van de applicaties en het uitfaseren of overzetten van legacy applicaties en systemen. Migreren van de applicaties naar het nieuwe Kubernetes cluster op Amazon Web Services (AWS). Daarnaast is hij ook nauw betrokken bij het opzetten van een containerized ontwikkelomgeving. Het finetunen en onderhouden van de Kubernetes omgeving, het stroomlijnen van de CI/CD pipelines en het inrichten van monitoring en alerting. 

Mijn rol

Jeroen vult aan: “Ik werk intensief samen met het scrumteam Website. Dit team is verantwoordelijk voor de website www.beslist.nl. De samenwerking richt zich vanaf mijn kant hoofdzakelijk op DevOps gerelateerde werkzaamheden. Het onderhouden, uitfaseren en inrichten van de servers en infrastructuur in AWS."

In onderstaand screenshot is te zien hoeveel requests er binnenkomen op www.beslist.nl/be (7020 requests per seconden) en door Varnish worden opgevangen (27%). Varnish weet dat een aantal webpagina’s voor alle bezoekers identiek zijn. Deze pagina’s worden direct uit het werkgeheugen geladen om de webservers niet onnodig te belasten.

Resultaat
Mede dankzij de bijdrage van Jeroen is beslist.nl succesvol naar de Cloud gemigreerd. Door de migratie en inrichting met containertechnologie is er op de lange termijn meer stabiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Jeroen: “Ik help de developers met de DevOps werkzaamheden en het automatiseren van hun dagelijkse development processen.”

 

Talent

Wil jij net als Jeroen jouw talent kunnen inzetten binnen een omgeving waar je er écht toe doet? Neem dan snel contact op met Diane Breure door een mail te sturen naar diane.breure@conclusionxforce.nl of te bellen naar 06-83117475.