Automation

Met de komst van Cloud en DevOps werkwijzen is standaardisatie en wendbaarheid van IT infrastructuur en applicaties van groot belang. Om aan de eisen te kunnen voldoen die aan deze omgevingen worden gesteld is “automatisering van de automatisering” een krachtig hulpmiddel. Geautomatiseerde deployments en configuratiemanagement is van groot belang om snel en wendbaar te zijn zonder op kwaliteit in te boeten. Tools als Ansible en Puppet spelen hier een belangrijke rol. Met onze partnerships met zowel Red Hat voor Ansible als Puppet zijn wij dé specialist op dit gebied.